Vi använder cookies för att göra din upplevelse på vår sida så bra som möjligt. OK

Ladda ner guiden "Ansvar och skyldigheter för dig som arbetar med truck"

Allt från Systematisk arbetsmiljöarbete, riskanalyser till sanktionsavgifter
Thumbs_Ansvar&skyldigheter
Fyll i formuläret för att få guiden

Vem har ansvar för vad?

Arbetsgivaren har normalt sett det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Även om hen har delegerat arbetsuppgifter så ligger asnvaret hos arbetsgivaren. I guiden går vi igenom vad som står i Arbetsmiljölagen och vad som händer om du inte fäljer dessa lagar och föreskrifter.

Arbetsledaransvar och delegeringar

”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Systematiskt arbetsmiljöansvar

En chef har alltid någon form av Arbetsmiljöarbetsuppgift. Arbetsgivaren ska följa Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) ovan samt Arbetsmiljöinspektörernas ålägganden. Hen ska även bedriva eget Arbetsmiljöarbete, t.ex:

  • dokumenterade tillsynsrapporter
  • förutse ”typiska risker”
  • verkställa sitt Rehabiliteringsansvar

Ladda ner guiden ovan för att ta läsa mer om era ansvar och skyldigheter.