Guide: Krav och regler för truckanvändning

Se till att ni följer alla de regler som finns när en truck används. 

ex. Körtillstånd

En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Exempel på arbetsuppgifter...

Läs mer om dessa 4 hållpunkter
  • Truckar får endast köras i lämpliga miljöer
  • Arbetsgivare ska ge instruktioner om de lokala förhållanden och regler som gäller på arbetsplatsen och som påverkar arbetet som truckförare
  • Arbetsgivaren ska tilldela skriftliga körtillstånd
  • Förarens teoretiska och praktiska kunskaper ska finnas dokumenterade
körtillstånd - KRAV OCH REGLER FÖR TRUCKANVÄNDNING - THUMBNAIL