Ladda ner whitepapret "Lagerutformning"

Fyll i formuläret för att få guiden som pdf
Optimera lagret för högre produktivitet

Vid utformningen av lager finns ett antal aspekter som bör beaktas, oavsett om lagerhållningen avser komponenter eller färdiga produkter. I "Lagerutformning" resoneras kring dessa aspekter och vilka tillvägagångssätt som kan användas. De är inte nämnda i en särskild ordning i syfte att de ska hanteras så, utan samtliga aspekter måste beaktas i förhållande till varandra.

Läs om:

  • Artikelkategorisering med ABC-klassificering
  • Placeringslogik med Zonindelning
  • Flöden